Verbinden met de DWS server...
Ondergrond
Kaart, zwart/wit
Kaart, kleur
Satellietfoto's
ArcGIS
Puntgrootte
Klein
Normaal
Groot